Remisser

 

Remiss av SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet N2013/84/MK

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 ...

Läs
 

Remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms Fi2013/271

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 ...

Läs
 

Svar på remiss avseende nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Dnr 10-19

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens (BFNs) förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring.   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största ...

Läs
 

Remiss av Revisorsnämndens promemoria om verkställande direktör i registrerade revisionsbolag Ju2012/7458/L1

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är ...

Läs
 

Remiss av kommissionens förslag om tillämpning av mervärdesskattereglerna om be-skattningsland för elektroniska tjänster m.m. Fi2012/4855

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är ...

Läs
 
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender