Remisser

 

Standardiserad mervärdesskattedeklaration

Remiss av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration, KOM(2013) 721 slutlig Fi2013/3966 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna

Läs Remissvar
 

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

FI Dnr 11-11528, 12-4167 Sveriges Redovisningskonsulers Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och

Läs Remissvar

Standardiserad mervärdesskattedeklaration

Remiss av kommissonens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattdeklaration, KOM(2013) 721 slutlig.

Läs Remiss
 

Skatteverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av lagändringar gällande kassaregister

Dnr: 131 579883-13/111, 131 580546-13/111, 131 579922-13/111, 131 579936-13/111 samt 131 579947-13/111 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter Skatteverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av

Läs Remissvar
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender