Remisser

 

Remiss av promemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66)

N2013/4908/TE Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande

Läs Remissvar
 

Remiss av promemorian om nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Fi2013/4112 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Sveriges Redovisningskonsulters

Läs Remissvar
 

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU.

Fi2013/4570 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Läs Remissvar
 

Standardiserad mervärdesskattedeklaration

Remiss av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration, KOM(2013) 721 slutlig Fi2013/3966 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna

Läs Remissvar
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender