Remisser

 

Förslag om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (ert dnr 2020:149). Remissinstanser Sammanfattning Srf

Läs Remissvar
 

Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

Diarienummer: Fi2020/04880 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020 (Fi2020/04880). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Remissvar: Bakgrund Coronaviruset har

Läs Remissvar
 

Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Diarienummer: Fi2020/04865 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna tillstyrker förslaget att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas. Enligt Srf konsulterna finns det, mot bakgrund av att det är den rådande pandemin som i de flesta fall är orsak till företagens

Läs Remissvar
 

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Fi2020/04742 Srf konsulternas förbund har fått rubricerad promemoria på remiss och avger härmed följande remissvar. Remissinstanser Remissvar: De nya reglerna beräknas att träda i kraft i den 15 februari 2021 men gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Det medför att företagen

Läs Remissvar
 

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

Fi2020/03881 Syftet med förslaget är – att öka incitamentet för att anställa ungdomar genom sänkta arbetsgivaravgifter Betänkandet har remitterats till Srf konsulterna. Remissinstanser Remissvar: Allmänt I promemorian föreslås att en tillfällig nedsättning av det samlade

Läs Remissvar
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender