Remisser

 

En ny mervärdesskattelag

SOU 2020:31, Fi2020/02542/S2 Av kommittédirektiven till betänkandet En ny mervärdesskattelag framgår bland annat att en särskild utredare ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag samt att översynen ska syfta

Läs Remiss
 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Diarienummer: N2020/02353 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (N2020/02353). Remissvar lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset har medfört mycket stora problem för hela

Läs Remissvar
 

Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Fi2020/03296/S3 Bakgrund   Syftet med förslaget är att föreslå ändringar av de befintliga bestämmelserna om utbyte av upplysningar och administrativt samarbete, samt att utvidga omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar med avseende på de upplysningar som rapporteras

Läs Remissvar
 

Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020

Fi2020/03582/S2 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset har medfört mycket stora problem

Läs Remissvar
 

Ny lag om källskatt på utdelning

Ds 2020:10, Fi 2020/02014/S1 Srf konsulternas förbund, Srf konsulterna, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade promemoria. Srf konsulternas medlemmar biträder cirka 330 000 företag. Så gott som alla de företagen är kupongbolag, dvs. de är inte avstämningsbolag.

Läs Remissvar
 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender