Håll dig uppdaterad!

Publicerat 14 december, 2017

Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Bokföringsnämnden har beslut om ett nytt allmänt råd, BFNAR 2017:3. K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut. Läs mer

Läs mer
Publicerat 14 december, 2017

Förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer

Förslaget innebär att den nuvarande tioårsregeln slopas och att kapitaltillgångar som ägs av en fysisk person i stället ska anses avyttrade om personen flyttar ut från Sverige. Det innebär att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige fram till utflyttningen beskattas här. Läs mer

Läs mer
Publicerat 14 december, 2017

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas separat

Från den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning. Läs mer

Läs mer
Publicerat 14 december, 2017

Reparationsavdrag när ekonomibyggnad används privat

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen påverkas inte rätten till avdrag för utgifter hänförliga till reparation och underhåll samt ombyggnad av en ekonomibyggnad på en näringsfastighet av att byggnaden utnyttjas för privata ändamål. Läs mer

Läs mer
Publicerat 14 december, 2017

Avskrivning på byggnad med tomträtt

Vid beräkning av avskrivningsunderlag för en byggnad som förvärvats tillsammans med tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Läs mer

Läs mer
1 2 3 178
 
20
dec
20 dec

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera