Håll dig uppdaterad!

Publicerat 28 juni, 2018

Nya skatteregler för företagssektorn

Riksdagen har beslutat att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas från och med den 1 januari 2019. Begränsningen kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten från 22 procent till 20,6 procent. Bolagsskattesatsen kommer dock under de första två åren att vara ...

Läs mer
Publicerat 28 juni, 2018

Entreprenörsansvar för lönefordringar i byggbranschen

Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. ...

Läs mer
Publicerat 28 juni, 2018

Verksam enligt reglerna för personalliggare

Verksamma personer ska löpande dokumenteras i personalliggare. Vid bedömningen av om en person är verksam eller inte ska hänsyn tas till i vilken utsträckning arbetsinsatsen bidrar till näringsverksamhetens bedrivande och är av betydelse för verksamhetens arbetskraftsbehov, skriver ...

Läs mer
Publicerat 28 juni, 2018

Personalliggare i verksamhetslokaler

Skatteverket ger i ett ställningstagande vägledning om hur dokumentationen i en personalliggare ska göras av ett arbetspass när verksamma personer utför arbete utanför det som kan betraktas som verksamhetens ordinarie verksamhetslokal. ”En samlad bedömning får göras i varje enskilt ...

Läs mer
Publicerat 28 juni, 2018

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2018 anger Skatteverket i ett ställningstagande hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av ...

Läs mer
1 2 3 167
 
20
jul
20 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender