Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 28 maj, 2020

Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 28 maj, 2020

Nya verktyg för att bekämpa fusk vid korttidsarbete

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som får stöd vid korttidsarbete. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och ...

Läs mer
Publicerat 28 maj, 2020

Moms vid kundförluster med anledning av corona

Skatteverket listar i ett ställningstagande ett antal omständigheter som ska vara uppfyllda för att säljare ska få sätta ner skatteunderlaget för moms på grund av en kundförlust, även om denne inte på något annat sätt visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Läs mer

Läs mer
Publicerat 28 maj, 2020

Utländsk juridisk person som näringsbetingad andel

Reglerna om näringsbetingade andelar omfattar en utländsk företeelse om den i tillräcklig utsträckning motsvarar ett svenskt aktiebolag. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Läs mer

Läs mer
Publicerat 28 maj, 2020

Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101

Regeringen inför en tillfällig höjning av taket i a-kassan från ersättningsdag 101. Arbetsmarknadsdepartementet har sammanställt ett antal frågor och svar som förklarar vad beslutet innebär. Läs mer

Läs mer
1 2 3 306