Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 12 september, 2019

Nyhet angående friskvårdsbidraget

Enligt Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2019 i mål nr 6561-18, innebär domen att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr bör anses skattepliktigt i sin helhet, vilket kommer att förtydligas i den rättsliga vägledningen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 12 september, 2019

Prisbasbelopp för 2020 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kr respektive 48 300 kr för år 2020. Läs mer

Läs mer
Publicerat 12 september, 2019

Sänkt krav på aktiekapital

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr. Läs mer

Läs mer
Publicerat 12 september, 2019

Ingångsavdrag

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer

Läs mer
Publicerat 12 september, 2019

Propositionsförteckning hösten 2019

Regeringskansliet har sammanställt en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas från och med 10 september 2019 till mitten av januari 2020. Läs mer

Läs mer
1 2 3 235
 
20
sep
20 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender