Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 16 januari, 2020

Riktad utdelning i fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Propositionsförteckning våren 2020

Regeringskansliet redovisar i en förteckning de propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2020 under återstoden av riksmötet. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 16 januari, 2020

Nya regler om bokföring i konkurs

Bokföringsnämnden har beslutat om nya allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs. Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd. Läs mer

Läs mer
1 2 3 259
 
20
jan
20 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender