Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 28 december, 2020

Ytterligare förtydligande om extralön vid stöd för korttidsarbete

En fråga som många som sökt om stöd för korttidsarbete ställt sig är om det går att ta ut en extralön i december för att uppfylla löneuttagskravet i inkomstskattelagen. Tillväxtverket har sedan tidigare lagt ut en fråga med tillhörande svar om detta. Som framgår av informationen

Läs mer
Publicerat 28 december, 2020

Ytterligare 300 miljarder i “likviditetslån” kan innebära risk

I ett nytt förslag från regeringen kommer möjligheten för företagare att få anstånd med skatter och avgifter att förlängas med tolv månader. – Det är i grunden ett bra förslag. Men det är endast ett lån och inte ett bidrag. Det finns därför risk att icke livskraftiga företag

Läs mer
Publicerat 23 december, 2020

Nya stödregler kan kräva nya avtal med personalen

Ny period för korttidsarbete med nya förutsättningar, då gäller det att ha koll på avtalen. Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna

Läs mer
Publicerat 22 december, 2020

Skattesänkning 2021

Regeringen föreslår en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året.

Läs mer
Publicerat 22 december, 2020

Slopade fribelopp under 2021

Regeringen föreslår en förlängning av det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2021. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Läs mer
 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender