Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Publicerat 26 mars, 2020

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen har nu lämnat förslag på ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutbrottet. De föreslagna ändringarna riktar sig till små och medelstora företag. Läs mer

Läs mer
Publicerat 26 mars, 2020

Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

Coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa. Samtidigt har utbrottet stora effekter på ekonomin i Sverige och globalt. Regeringen har gjort en sammanställning över de åtgärder som hittills har vidtagits. Läs mer

Läs mer
Publicerat 26 mars, 2020

Redovisningsbyråer får anstånd med deklarationer till den 15 juni

Med anledning av coronaviruset underlättar Skatteverket inlämningen av deklarationer för redovisningsbyråer med byråanstånd. Byråanståndet utökas så att det gäller ända till 15 juni för samtliga deklarationer oavsett om de lämnas digitalt eller på papper. Läs mer

Läs mer
Publicerat 26 mars, 2020

Några fastighetsrättsliga frågor

Regeringen föreslår i en proposition ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens handläggning. Läs mer

Läs mer
Publicerat 26 mars, 2020

Avtalsmall korttidsarbete

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. På Tillväxtverkets sajt finns nu ett förslag till avtalsmall. Läs mer

Läs mer