Håll dig uppdaterad!

Publicerat 15 maj, 2019

Moms – Koncerngemensamma tjänster till dotterbolag

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för sin syn på i vilka fall en omvärdering ska göras när ett moderbolag deltar i förvaltningen av ett eller flera dotterbolag genom att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster till underpris. Läs mer

Läs mer
Publicerat 15 maj, 2019

Ny vägledning för revisorer kring penningtvätt

Revisorsinspektionen har tagit fram vägledningsmaterial om penningtvätt. Där finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt en vägledning om hur man följer rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen. ...

Läs mer
Publicerat 15 maj, 2019

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort tretton tillsynsärenden

Vid sitt sammanträde den 26 april beslutade Tillsynsnämnden för revisorer att upphäva två revisorer med omedelbar verkan. Därtill meddelades varning i åtta ärenden och erinran i tre ärenden. Två av varningarna förenades med sanktionsavgift. Läs mer

Läs mer
Publicerat 15 maj, 2019

KPI för april 2019 var 334,11

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,7 procent från mars till april 2019. Under motsvarande period förra året, steg KPI med 0,4 procent. Läs mer

Läs mer
Publicerat 13 maj, 2019

38 nya Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter på G

Rekryteringsbehovet i branschen är fortsatt stort och näringslivet behöver kompetenta redovisningskonsulter som levererar hög kvalitet. Via auktorisationen kan vi i redovisnings- och lönebranschen lyfta fram de främsta konsulterna och de är mycket attraktiva på marknaden. Både i den ...

Läs mer
 
27
maj
27 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender