Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 2 juli, 2020

Förslag på höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt

Den 30 juni presenterade Tillväxtverket en rapport kring hur företag och organisationer kan få en mindre regelbörda. Förslagen utgår från det som framkom under näringsminister Ibrahim Baylans Förenklingsresa som genomfördes hösten 2019. Ett av de områden som berörs i rapporten är ...

Läs mer
Publicerat 2 juli, 2020

Viktiga förändringar vid halvårsskiftet

Flera viktiga lagar, lagförändringar och förordningar börjar gälla under sommaren. Den första juli är ett datum då många lagar brukar träda i kraft, men även andra datum är viktiga att ha koll på. Under våren har regelverken varit under ständig förändring. Regeringens ...

Läs mer
Publicerat 1 juli, 2020

Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor. Läs mer

Läs mer
Publicerat 1 juli, 2020

Viktiga lagändringar

Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020. Läs mer

Läs mer
Publicerat 1 juli, 2020

Katarina Klingspor och Roland Sigbladh – Föredömligt agerande av Skatteverket i spåren av corona

I dessa tider är det många som sätts på prov. Inte bara individer och företag utan också myndigheter. En myndighet som hamnat i stormens öga, förutom Folkhälsomyndigheten, är Skatteverket. De har jobbat på i det tysta och löst sin uppgift på ett bra och konstruktivt sätt. Genom ...

Läs mer
1 2 3 316