Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 21 september, 2020

Kompetensutveckling under korttidspermittering

I budgetpropositionen föreslås att staten ska ersätta 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete. Läs mer

Läs mer
Publicerat 18 september, 2020

Tidsgräns för expertskatt förlängs

Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nyckelpersoner föreslås utvidgas från tre till fem år. Den utvidgade tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 ...

Läs mer
Publicerat 18 september, 2020

FoU-avdraget förstärks

En sänkning av arbetstidsvillkoret för FoU-avdrag föreslås i kombination med höjt tak från 450 000 kr till 600 000 kr per månad. Gällande arbetstidsvillkor är att 75% av utförda arbetsuppgifter ska ske inom forskning och utveckling, förslaget är att arbetstidsvillkoret sänks till ...

Läs mer
Publicerat 18 september, 2020

Justerat bilfömånsvärde

Regeringens föreslår att den schabloniserade beräkningen av förmån av fri eller delvis fri bil ändras.  Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel. Läs mer

Läs mer
Publicerat 17 september, 2020

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023. Läs mer

Läs mer
1 2 3 328
 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender