Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 23 november, 2020

Aktuella arbetslöshetsnivåer

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om en arbetslöshetsnivå på 8,8 procent. För ungdomar i åldern 18–24 år är det motsvarande 11,8 procent. Läs mer  

Läs mer
Publicerat 20 november, 2020

Effektivt med automatiserade myndighetsbeslut

Riksrevisionens granskning av myndigheternas automatiserade beslut under 2019 visar att13 statliga myndigheter fattade121 miljoner automatiserade beslut gentemot privatpersoner och företag. I de flesta fall leder det till ökad effektivitet och rättssäkerhet, men inte alltid. Läs mer

Läs mer
Publicerat 20 november, 2020

RI granskar revisionsföretagen

Revisorsinspektionen genomför tematillsyn av revisionsföretagens ägande av andelar i företag som inte är revisionsföretag  och om det är förenligt med revisorslagen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 20 november, 2020

Stärkt regionalt stöd vid varsel

Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att till och med 31 december 2021 bistå regioner och kommuner med insatser vid varsel och omställning i näringslivet. Läs mer

Läs mer
Publicerat 19 november, 2020

Sysselsättningen stabiliseras

Sysselsättningen och arbetslösheten har stabiliserats. SCB:s statistik visar på återhämtning i oktober mot liknande nivåer som i februari, innan effekterna av covid-19på den svenska arbetsmarknaden var synliga. Läs mer

Läs mer
1 2 3 347
 
25
nov
25 nov

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender