Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 15 november, 2018

Sänkt skatt för personer över 65 år

I budgetpropositionen för 2019 föreslås att fler personer över 65 år ska få sänkt skatt. Förslaget innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer äldre än 65 år med inkomster mellan ca 17 000 och 98 000 kr i månaden. Läs mer

Läs mer
Publicerat 15 november, 2018

Public service-avgiften betalas via skatten från 1 januari 2019

Från årsskiftet ersätts radio- och tv-avgiften av en public service-avgift. Public service-avgiften betalas via skatten. Avgiften är 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest kommer avgiften att uppgå till cirka 1 300 kr per person och år. Läs mer

Läs mer
Publicerat 15 november, 2018

AGI – information till betalningsmottagare

Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare på individnivå i en arbetsgivardeklaration ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera mottagaren om de uppgifter om denna som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Sådan ...

Läs mer
Publicerat 15 november, 2018

Utomståenderegeln

Skatterättsnämnden har i ett ärende om förhandsbesked ansett att utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig när en stiftelse äger 49 procent i företaget. Läs mer

Läs mer
Publicerat 15 november, 2018

Sex nya e-tjänster för varumärke och design

Patent- och registreringsverket, PRV, har nu släppt sex nya e-tjänster för varumärke och design. E-tjänsterna är framtagna i samarbete med EUIPO, European Union Intellectual Property Office. Läs mer

Läs mer
1 2 3 185
 
20
nov
20 nov

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender