Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 23 januari, 2020

Nu gäller elektronisk betalning för rot- och rutarbeten

Du som betalar för rot- och rutarbeten måste nu göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare. Läs mer

Läs mer
Publicerat 23 januari, 2020

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Regeringen föreslår i en proposition att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kronor till 450 ...

Läs mer
Publicerat 23 januari, 2020

Moms – Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land

Den 1 januari 2020 infördes nya omständigheter som ska vara uppfyllda för att säljaren ska kunna redovisa undantag från skatteplikt vid en omsättning av varor till andra EU-länder. Skatteverket lämnar i ett ställningstagande sin syn på hur de nya bestämmelserna ska tillämpas. Läs mer

Läs mer
Publicerat 23 januari, 2020

Moms – Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner

Den 1 januari 2020 infördes en ny bestämmelse som reglerar till vilken omsättning en gränsöverskridande transport ska knytas vid kedjetransaktioner inom EU, d.v.s. när en vara omsätts i flera led med en enda gränsöverskridande transport från första till sista ledet i kedjan. ...

Läs mer
Publicerat 23 januari, 2020

Moms – Bilagor i tryckta publikationer

Enligt svensk praxis anses tillhandahållandet av tryckning av en publikation och ibladning av en externt producerad bilaga vara två separata tillhandahållanden. Skatteverket klargör i ett ställningstagande sin syn på hur tillhandahållande av en publikation tillsammans med en bilaga ska ...

Läs mer
1 2 3 261
 
27
jan
27 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender