Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 22 februari, 2018

Betalning för trängselskatteförmån

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för vad som gäller när en anställd med bilförmån betalar ett belopp motsvarande förmånen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 februari, 2018

En ny dataskyddslag

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 februari, 2018

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Regeringen har tidigare aviserat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. Ett sådant förslag har nu lämnats på remiss till Lagrådet. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 februari, 2018

Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg när den skattskyldige själv kommer in med rättelse av en tidigare inlämnad felaktig uppgift. Läs mer

Läs mer
Publicerat 22 februari, 2018

Moms vid förevisning av naturområden

Från och med den 1 januari 2018 omfattas förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden av skattesatsen 6 procent. Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande om hur de nya reglerna ska tillämpas. Läs mer

Läs mer
1 2 3 191
 
26
feb
26 feb

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender