Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 2 april, 2020

Fjärde extra ändringsbudgeten

Regering föreslår i en proposition att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt för egenföretagare, att möjlighet ges att tillfälligt sätta ner de sociala avgifterna och att de som redovisar moms helårsvis ges möjlighet att få anstånd med inbetalningen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 2 april, 2020

Femte extra ändringsbudgeten

Regeringens femte extra ändringsbudget för 2020 innehåller förslag om bland annat förstärkt a-kassa, statligt stöd för hyresnedsättning i utsatta branscher och extra pengar till kultur och idrott. Läs mer

Läs mer
Publicerat 2 april, 2020

Att tänka på när årsredovisningen upprättas

Med anledning av coronavirusets effekter har Bokföringsnämnden sammanställt information om vad man bör tänka på när man upprättar företagets balansräkning och lämnar upplysningar om väsentliga händelser i årsredovisningen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 2 april, 2020

Frågor och svar om kontrollbalansräkning

Ett aktiebolag som drabbas av effekterna av coronavirusets spridning kan komma i ett läge när styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning. Bokföringsnämnden har sammanställt några frågor och svar om kontrollbalansräkning. Läs mer

Läs mer
Publicerat 2 april, 2020

Tillfälliga anstånd och företrädaransvar

Skatteverket förklarar i ett ställningstagande att de inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, s.k. tillfälligt anstånd. Läs mer

Läs mer
1 2 3 286