Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 27 januari, 2021

Uppmaning från Riksdagen om snabbare krisstöd

Riksdagen anser att krisstöden behöver justeras för att nå fram i större utsträckning. En översyn av korttidstödsreglerna och åtgärder av vissa brister i befintliga krisstöd för enskilda näringsidkare är kraven.

Läs mer
Publicerat 27 januari, 2021

Rätt till avdrag för moms

Skatteverket har ett nytt ställningstagande angående rätten till momsavdrag för pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut.

Läs mer
Publicerat 27 januari, 2021

SCB om inkomstutveckling

SCB presenterar statistik om hushållens ekonomiska standard som ökade med 0,7% under 2019. Den är lägre i jämförelse med tidigare år 2016–2019  då den var drygt 3%. 2012–2015 låg ökningen på drygt 11%.

Läs mer
Publicerat 27 januari, 2021

SKV avvaktar indrivning

Skatteverket lämnar inga skulder för indrivning till Kronofogden i februari med anledning av lagförslaget om utökade möjligheter att ansöka om tillfälliga anstånd med betalning av skatt och avgift.

Läs mer
Publicerat 26 januari, 2021

Ändringsbudget #4

I årets ändringsbudget #4 tillförs medel för förlängda ersättningar för sjuklönekostnader, karensersättning, tillfälligt hyreskostnadsstöd, omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag.

Läs mer
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender