Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 6 april, 2016

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Arbetsmarknadsdepartementet har i en promemoria lämnat förslag rörande rätt till kollektivavtalsvillkor, entreprenörsansvar och behörighet för svensk domstol som delvis avviker från Europaparlamentets och rådets direktiv om utstationering av arbetstagare. Läs mer  

Läs mer
Publicerat 5 april, 2016

Bolagsverket uppdaterar filialregistret!

Alla EU-länder som har ett filialregister ska kopplas samman mot en gemensam plattform. Där kommer ändrade uppgifter för företagen och filialerna att skickas mellan länderna. Uppgifterna kommer sedan att finnas tillgängliga i EU:s e-juridikportal. Läs mer

Läs mer
Publicerat 5 april, 2016

Arbetsrelaterad ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem”

Vad finns det för samband mellan organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och hur vi mår? På uppdrag från Arbetsmiljöverket har en forskargrupp sammanställt statistik på området. De samband som dokumenterats i kunskapssammanställningen visar att alltför höga krav och ...

Läs mer
Publicerat 5 april, 2016

Fråga om negativ ränta på inlåningskonto

Om en bank väljer att ta ut en avgift (negativ ränta) av en kund för dennes inlåningskonto anser Skatteverket att denna avgift inte är avdragsgill i inkomstslaget kapital. Läs mer

Läs mer
Publicerat 5 april, 2016

Återtagande av utdelning

Skatteverket anser att om en aktieägare avstår från en beslutad utdelning eller betalar tillbaka en utbetald utdelning av andra skäl än att utdelningsbeslutet klandrats och upphävts på civilrättsliga grunder är utgångspunkten att utdelningen ska beskattas eftersom den har varit ...

Läs mer
 
25
nov
25 nov

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender