Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 5 december, 2019

Enmansdödsbo

Skatteverket har i en kommentar uppmärksammat en dom från Kammarrätten i Stockholm där ett enmansdödsbos försäljning av en fastighet vinstbeskattades hos dödsbodelägaren. Läs mer

Läs mer
Publicerat 5 december, 2019

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger

Åtta myndigheter har genomfört oanmälda kontroller av över 200 restauranger över hela landet. De vanligaste bristerna som uppdagades i kontrollerna var illegal arbetskraft, felaktigt förda personalliggare, fel i kassaregister och farliga köksmaskiner. Läs mer

Läs mer
Publicerat 2 december, 2019

Remiss om BAS-kontoplanen i maskinläsbar form

BAS har fått önskemål om att kontoplanen ska kunna tillhandahållas i maskinläsbar form. För att kunna presentera ett förslag och ta ett beslut har förfrågan om format och innehåll skickats till ett antal programvaruleverantörer och andra intressenter. Alla programvaruleverantörer ...

Läs mer
Publicerat 28 november, 2019

Statens budget 2020

Riksdagen har sagt ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2020. Riksdagen antog också lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten. Läs mer

Läs mer
Publicerat 28 november, 2019

Förslag om höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Det nuvarande taket för uppskov vid försäljning av bostäder är 1,45 miljoner kr. Det taket är tillfälligt slopat till och med den 30 juni nästa år. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kr permanent. Läs mer

Läs mer
 
16
dec
16 dec

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2019 – 30 juni 2019

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender