Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 29 juni, 2020

Hoppfullt för nyutexaminerade i lönebranschen

– Sommarens dialogmöte med YH-utbildare har gett oss en bra bild av nuläget för lönebranschen. Vissa svårigheter att hitta praktikplatser, så kallad LIA, för studenter men samtidigt en arbetsmarknad med fortsatt behov av nya löneadministratörer, säger Srf konsulternas löneexpert ...

Läs mer
Publicerat 26 juni, 2020

Bristfälliga fakturor ansågs vara grovt bokföringsbrott

Högsta domstolen har i en dom i juni (B 3596-18) slagit fast att informationsbristerna i ett antal fakturor som ett företag fått från leverantörer var så omfattande att företagets förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunde bedömas. Företagaren, som ansvarade ...

Läs mer
Publicerat 25 juni, 2020

Debitering av förseningsavgifter drabbar företagen och redovisningsbranschen hårt

5000 kronor kostar det att vara sen med årsredovisningen, något som riskerar att drabba kunder och konsulter rejält detta coronaår. Bolagsverket är positivt till att skippa avgiften, men kan inte göra det, eftersom Näringsdepartementet inte har ändrat sig i frågan. Många av Srf ...

Läs mer
Publicerat 24 juni, 2020

Bokföringsnämnden klargör redovisningsfrågor i coronatider

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ett nytt allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Rådet klargör frågor om redovisning av hyra och leasingavtal där rabatt lämnats med anledning av spridningen av covid-19. Det allmänna rådet klargör att ett ...

Läs mer
Publicerat 18 juni, 2020

Tillväxtverket på rätt väg, men en liten bit kvar

Coronaviruset har skapat mycket stora problem för näringslivet. För att rädda företagen har därför ett antal stödpaket tagits fram med goda avsikter, men tyvärr har utformningen av stöden och villkoren för att kunna ansöka delvis motverkat att hjälpen ska kunna nå fram. Stödet ...

Läs mer