Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 27 september, 2021

HFD angående rätt till momsavdrag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bedömt vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har för rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt.

Läs mer
Publicerat 27 september, 2021

BFN:s nya svar

BFN (Bokföringsnämnden) har publicerat nya svar på frågor om kapitalförsäkringar och på hur inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande ska redovisas i specifikationen av förändringar i eget kapital.

Läs mer
Publicerat 27 september, 2021

Arbetslöshetsnivå

Arbetsförmedlingen har rapporterat om en generell arbetslöshetsnivå på 7,6 procent, för ungdomar i åldern 18–24 år är nivån på 9,8 procent.

Läs mer
Publicerat 22 september, 2021

Omprövning korttidsstöd

De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan fr.o.m. den 13 oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Start av handläggning beräknas vid årsskiftet 2021/2022.

Läs mer
Publicerat 22 september, 2021

Friskvårdslistan tas bort

Skatteverket tar bort exempellistan över godkända friskvårdsaktiviteter  vid årsskiftet eftersom den inte går att göra komplett och uppdateras i takt med att nya aktiviteter godkänns. Reglerna är intakta.

Läs mer
 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender