Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 3 november, 2021

BFN om K2

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3.

Läs mer
Publicerat 3 november, 2021

Bilförmånsvärden

Skatteverket har publicerat föreskrifter för nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån.

Läs mer
Publicerat 31 oktober, 2021

Sjukförsäkringen granskas

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att kartlägga sjukförsäkringen och konsekvenserna  för enskilda försäkrade utifrån de förändringar som infördes den 1 juli 2008.

Läs mer
Publicerat 31 oktober, 2021

Nya förslag kring BRF

Regeringen lägger förslag som ska motverka kapning av bostadsrättsföreningar (BRF) och stärker skyddet för konsumenterna vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

Läs mer
Publicerat 28 oktober, 2021

Hållbart krav vid upphandling

Regeringen föreslår att rekommendationen att ta hänsyn till klimat, miljö, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling blir obligatorisk.

Läs mer