Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf konsulternas redovisningsgrupp formulerar och publicerar uttalanden i redovisningsfrågor. Uttalandena presenteras i serien Srf U med löpande numrering och innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering till hur svaret på vissa tillämpningsfrågor i redovisningsnormeringen ska tolkas.

Srf U 12: Kravet att kommentera en variation av nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren då förkortad resultaträkning tillämpas

Srf U 11: Årligen återkommande utgifter i K2 – Frivillig återgång till korrekt periodisering

Srf U 10: Uppskrivning av byggnad och mark i K2

Srf U 9: Förskott enligt femtusenkronorsregeln i K2

Srf U 8: Vad är i K2 att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf U 7: En eller flera anläggningstillgångar i K2

Srf U 6: Omprövning av avskrivningsplan i K2

Srf U 5: Redovisning enligt K2 av utgifter för publicering av annons på Internet samt av utgifter för införande av samma annons vid flera tillfällen i en tryckt produkt

Srf U 4: Avskrivningar på maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar – femårsregeln enligt K2

Srf U 3: Klassificering av checkräkningskredit och factoringkredit enligt K2

Srf U 2: Direkta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara och pågående arbete för annans räkning enligt K2

Srf U 1: Tillämpning av femtusenkronorsregeln i K2

 
27
jan
27 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender