Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf konsulternas redovisningsgrupp formulerar och publicerar uttalanden i redovisningsfrågor. Uttalandena presenteras i serien Srf U med löpande numrering och innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering till hur svaret på vissa tillämpningsfrågor i redovisningsnormeringen ska tolkas.

Srf U 12: Kravet att kommentera en variation av nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren då förkortad resultaträkning tillämpas

Srf U 11: Årligen återkommande utgifter i K2 – Frivillig återgång till korrekt periodisering

Srf U 10: Uppskrivning av byggnad och mark i K2

Srf U 9: Förskott enligt femtusenkronorsregeln i K2

Srf U 8: Vad är i K2 att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf U 7: En eller flera anläggningstillgångar i K2

Srf U 6: Omprövning av avskrivningsplan i K2

Srf U 5: Redovisning enligt K2 av utgifter för publicering av annons på Internet samt av utgifter för införande av samma annons vid flera tillfällen i en tryckt produkt

Srf U 4: Avskrivningar på maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar – femårsregeln enligt K2

Srf U 3: Klassificering av checkräkningskredit och factoringkredit enligt K2

Srf U 2: Direkta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara och pågående arbete för annans räkning enligt K2

Srf U 1: Tillämpning av femtusenkronorsregeln i K2

 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2019.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender