Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 6 december, 2022

Ökad investeringstakt

Företagens investeringar ökade med totalt 24 procent eller 17,8 miljarder kronor under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021 enligt resultat från Statistikmyndigheten.

Läs mer
Publicerat 5 december, 2022

Fastighetstaxering 2023

Skatteverket har publicerat allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2023 års särskilda fastighetstaxering.

Läs mer
Publicerat 5 december, 2022

Etableringsjobb

Svenskt Näringsliv, Unionen och LO har i dag enats om ett avtal avseende etableringsjobb vilket innebär att den anställde som omfattas erhåller en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

Läs mer
Publicerat 1 december, 2022

DAC7

Riksdagen har genom beslut implementerat ett EU-direktiv (DAC7) om administrativt samarbete i fråga om rapportering av inkomst via digitala plattformar. Reglerna börjar i huvudsak att gälla fr.o.m. 1 januari 2023.

Läs mer
Publicerat 1 december, 2022

Svårare för oseriösa företag

Arbetsförmedlingen (AF) får genom regelförändringar som börjar gälla från och med den 1 december möjlighet att neka oseriösa arbetsgivare och anordnare stödinsatser.

Läs mer