Den Auktoriserade Redovisningskonsulten – företagets ekonomiska rådgivare

En Auktoriserad Redovisningskonsult fungerar i många fall som företagets ekonomiavdelning och erbjuder tjänster inom såväl redovisning och beskattning som affärsutveckling och rådgivning. Det är redovisningskonsulten som sköter allt från bokföring, löpande redovisning, deklarationer, bokslut, årsredovisning och budgetarbete till ekonomisk rådgivning och frågor kring företagande.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har ett framåtblickande, proaktivt perspektiv och ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i produktionen. Tack vare den fortlöpande kundkontakten under året är redovisningskonsulten väl insatt i företagets verksamhet och har goda förutsättningar att bli företagets ekonomiska rådgivare när viktiga ekonomiska beslut ska fattas och vidareutveckling av verksamheten planeras.

 
25
feb
25 feb

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender