Vad är Rapport om årsredovisningen

Ett företags ägare och ledning behöver veta att redovisningen och de finansiella rapporterna håller hög kvalitet, och går att använda som beslutsunderlag. Det är även viktigt att skapa förtroende för företagets redovisning hos myndigheter, banker och andra intressenter. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan sköta företagets ekonomi, ge dig ekonomisk rådgivning och upprätta en Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, ökar marknadens förtroende för ditt företag.

Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, som tidigare hette Bokslutsrapport, är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller hög kvalitet. Undersökningar från kreditinstituten visar att också att kreditvärdigheten ökar när en Auktoriserad Redovisningskonsult har upprättat redovisningen. Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, kan bara lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult som följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex är en utveckling av den tidigare Reko-standarden. Branschstandarden Rex bygger på gemensamma nordiska principer och omfattar 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter i Sverige, Norge och Finland.

Ett bra verktyg för banker och kreditinstitut

Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, är en standard för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering som har fastställts av den ledande branschorganisationen Srf konsulternas förbund. Rapporten bygger på arbetsmetodiken i Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

För alla som arbetar med ekonomisk rapportering som underlag för företagsbedömningar och kreditbeslut är denna rapport ett utmärkt kvalitetsbevis på att redovisningen är tillförlitlig. Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, är dessutom baserad på rutiner som byggts in i det löpande arbetet (rätt från början), vilket innebär att den kan produceras snabbare och ger ett mera aktuellt underlag än vad revision ger. Bättre underlag ger bättre beslut för alla parter, så enkelt är det.

Rapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Rapporten kan även användas för koncerner.

Auktoriserade Redovisningskonsulter finns över hela landet. Hitta din Auktoriserade Redovisningskonsult genom att söka i funktionen Sök Redovisningskonsult.

 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender