Svar: 2020-04-30
Remisslänk: Remiss 2020-02-04
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

Diarienummer: Fi2019/00944/S1

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
26
feb
26 feb

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2020 ha kommit in till Skatteverket – moms för januari 2020 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender