Svar: 2021-01-03
Remisslänk: Remiss 2021-10-13
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Fi2021/03348

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender