Svar: 2021-08-27
Remisslänk: Remiss 2021-06-11
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Fi 2021/02354

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2021 – 30 juni 2021

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender