Svar: 2018-08-31
Remisslänk: Remiss: 2018-05-30
Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Diarienummer: Ju2018/03135/L1

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
20
aug
20 aug

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender