Svar: 2018-02-09
Remisslänk: Remiss 2018-01-12
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall eller
bolagsverket@bolagsverket.se

Förslag till föreskrifter till följd av regeringens uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information

Ärendenummer AD 41/2018

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på det förslag till föreskrifter som Bolagsverket har lagt fram med anledning av införandet av en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisning m.m. Remissvaret anges enligt nedan.

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot de bedömningar som görs och de förslag som lämnas i förslaget till föreskrifter.

Remissinstanser

Zennie Sjölund

Branschansvarig Lön och enhetschef Sakkunskapsenheten
Tel: 010-483 80 56
E-post: zennie.sjolund@srfkonsult.se

Mikael Carlson

Branschansvarig Redovisning
E-post: mikael.carlson@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
28
maj
28 maj

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska – momsen för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto – moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2018 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender