Svar: 2018-05-21
Remisslänk: Remiss 2018-04-27
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Krav på rapportering av betalningstider

N2017/07725/KSR

Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Näringsdepartementets promemoria ”Krav på rapportering av betalningstider”.

Remissvar

Srf konsulternas förbund ställer sig positiva till förslaget om att ett rapporteringskrav för betaltider ska införas.  Promemorian förordar ett fristående system för att rapportera uppgifter om betalningstider via ett digitalt rapporteringsförfarande styrt av bolagsverket. Detta är ett bra förslag som säkerställer ett bra statistiskt underlag.

Srf konsulternas förbund anser att det är angeläget att införa ett regelverk för att komma till rätta med långa betalningstider. Ett flertal undersökningar visar hur viktigt kassaflöden är för att småföretag ska kunna utvecklas och bli stabila. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör det därför finnas ett skärpt regelverk kring betaltider för att undvika likviditetsbrister.

Förslaget är ett därför ett steg i rätt riktning även om det i förslaget är ett begränsat antal företag som påverkas, ca 900 st av totalt 1,1 miljoner aktiva svenska företag. Det innebär att de sannolikt inte kommer att ge någon direkt effekt på betalningsviljan i det svenska näringslivet. 

Övriga synpunkter

Srf konsulternas förbund anser även att fakturor med större belopp bör omfattas av en lagstadgad betalningstid om maximalt 30 dagar.

Utifrån ett småföretagarperspektiv skulle en rimlig gräns vara att fakturabelopp som understiger en viss gräns, t ex 12 prisbasbelopp, omfattas av max 30 dagars betalningstid.

Vi anser att fakturor under dessa belopp är enklare att hantera ur en administrativ synvinkel och omfattar en majoritet av faktureringsflöden mellan större företag, myndigheter och små, medelstora företag.

 

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser
 
01
apr
01 apr

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender