Svar: 2013-10-07
Remisslänk: Remissförslag 2013-09-09
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillbaka till övriga remisser
 
22
aug
22 aug

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag  som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2021 till Skatteverket om pappersblanketten används. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender