Svar: 2018-08-27
Remisslänk: Komplettering av remiss
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Fi Dnr 16-9877

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändringar avseende kreditriskhantering.  

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget nytt att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd avseende kreditriskhantering.

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser
 
27
maj
27 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender