Srf konsulterna om Corona

Srf konsulterna följer och rapporterar här om utvecklingen av de effekter som coronaviruset har på redovisnings- och lönebranschen samt våra svenska företag.


Våra senaste artiklar  
Våra senaste artiklar: Vecka 15  
Våra senaste artiklar: Vecka 14  
Våra senaste artiklar: Tidigare artiklar  
Verktyg och hjälpmedel  
Verktyg och hjälpmedel: Analysverktyg  
Verktyg och hjälpmedel: Branschkod  
Verktyg och hjälpmedel: Kalkylator  
Verktyg och hjälpmedel: Mallar  

Information per ämnesområde

Anstånd med deklarationer  
Anstånd med deklarationer: Byråanstånd  
Anstånd med deklarationer: Anstånd för privatpersoner  
Anstånd med deklarationer: Skattedeklarationer  
Anstånd med skatter och avgifter  
Anstånd med skatter och avgifter: Status  
Anstånd med skatter och avgifter: Regler  
Anstånd med skatter och avgifter: Villkor  
Anstånd med skatter och avgifter: Hur  
Bolagsstämma och föreningsstämma  
Bolagsstämma och föreningsstämma : Vad gäller  
Bolagsstämma och föreningsstämma : Tillfälliga regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor  
Bolagsstämma och föreningsstämma : Beslut  
Företrädaransvar  
Företrädaransvar: Status  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift: Status Bolagsverket  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift: Status Skatteverket  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift: Beslut Skatteverket  
Hyressänkningar  
Hyressänkningar: Status  
Karensavdrag slopas tillfälligt  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Status  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Beslut  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Snacka Lön 6 - Karensavdrag i coronatider  
Korttidsarbete  
Korttidsarbete: Status  
Korttidsarbete: Vilka omfattas  
Korttidsarbete: Ansökan  
Korttidsarbete: Beslut  
Korttidsarbete: Hur  
Läkarintyg  
Läkarintyg: Status  
Nya lånemöjligheter  
Nya lånemöjligheter: Statlig företagsakut  
Nya lånemöjligheter: Från Almi  
Nya lånemöjligheter: Från bankerna  
Nya lånemöjligheter: Beslut  
Periodiseringsfonder  
Periodiseringsfonder: Status  
Periodiseringsfonder: Vilka omfattas  
Periodiseringsfonder: Att tänka på  
Periodiseringsfonder: Beslut  
Sjuklönekostnader  
Sjuklönekostnader : Status  
Sjuklönekostnader : Beslut  
Sjuklönekostnader : Vilka omfattas  
Sjuklönekostnader : Att tänka på  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider: Ansvarsförsäkring  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider: Tjänstereseförsäkring  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider: Kontakt  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Status  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Vilka omfattas  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Hur  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Beslut  
Vilande företag  
Vilande företag: Status  
Vilande företag: Femårsregeln  
Värdering av enskilda tillgångar  
Värdering av enskilda tillgångar: Värdering i årsredovisning, under nya året och i kontrollbalansräkning  
Årsredovisning  
Årsredovisning: Upprätta, skriva under och lämna in  
Årsredovisning: Information i årsredovisningen