Srf konsulterna om Corona

Srf konsulterna följer och rapporterar här om utvecklingen av de effekter som coronaviruset har på redovisnings- och lönebranschen samt våra svenska företag.

Våra senaste artiklar  
Våra senaste artiklar: Vecka 44  
Våra senaste artiklar: Tidigare artiklar  
Verktyg och hjälpmedel  
Verktyg och hjälpmedel: Analys av utdelning och koncernbidrag vid olika stödformer  
Verktyg och hjälpmedel: Analysverktyg - Rådgivning  
Verktyg och hjälpmedel: Bolagsverkets förseningsavgifter  
Verktyg och hjälpmedel: Branschkod - Korttidsarbete  
Verktyg och hjälpmedel: Information i årsredovisningen  
Verktyg och hjälpmedel: Kalkylator - Korttidsarbete  
Verktyg och hjälpmedel: Mall - Rapport om redovisningen  
Verktyg och hjälpmedel: Mallar - Omprövning/överklagan till myndighet  
Verktyg och hjälpmedel: Mallar - Rådgivning  
Verktyg och hjälpmedel: Redovisning av olika stöd  
Verktyg och hjälpmedel: Värdering i årsredovisning, under nya året och i kontrollbalansräkning  

Information per ämnesområde

Anstånd med deklarationer  
Anstånd med deklarationer: Byråanstånd  
Anstånd med deklarationer: Anstånd för privatpersoner  
Anstånd med deklarationer: Skattedeklarationer  
Anstånd med skatter och avgifter  
Anstånd med skatter och avgifter: Om  
Anstånd med skatter och avgifter: Status  
Anstånd med skatter och avgifter: Beslut  
Anstånd med skatter och avgifter: Regler  
Anstånd med skatter och avgifter: Villkor  
Anstånd med skatter och avgifter: Hur  
Anstånd med skatter och avgifter: Bokföring  
Bolagsstämma och föreningsstämma  
Bolagsstämma och föreningsstämma : Vad gäller  
Bolagsstämma och föreningsstämma : Tillfälliga regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor  
Bolagsstämma och föreningsstämma : Beslut  
Evenemangsstöd  
Evenemangsstöd: Om  
Evenemangsstöd: Status  
Evenemangsstöd: Vad  
Evenemangsstöd: Vilka  
Företagsakuten  
Företagsakuten: Status  
Företrädaransvar  
Företrädaransvar: Status  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift: Status Bolagsverket  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift: Status Skatteverket  
Förseningsavgift och befrielse från förseningsavgift: Beslut Skatteverket  
Hyresstöd  
Hyresstöd: Status  
Hyresstöd: Beslut  
Hyresstöd: Vilka  
Hyresstöd: Hur  
Hyresstöd: Moms  
Hyresstöd: Redovisning  
Karensavdrag slopas tillfälligt  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Om  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Status  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Beslut  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Hur  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Tillägg  
Karensavdrag slopas tillfälligt: Snacka Lön 6 - Karensavdrag i coronatider  
Korttidsarbete  
Korttidsarbete: Status  
Korttidsarbete: Om  
Korttidsarbete: Beslut  
Korttidsarbete: Vilka omfattas  
Korttidsarbete: Villkor: utdelningar och koncernbidrag  
Korttidsarbete: Ansökan  
Korttidsarbete: Hur  
Korttidsarbete: Avstämning  
Korttidsarbete: Ändringar i avstämningen av stöd vid korttidsarbete  
Korttidsarbete: Överklaga beslut  
Läkarintyg  
Läkarintyg: Om  
Läkarintyg: Status  
Läkarintyg: Bakgrund  
Läkarintyg: Vilka  
Nedstängningsstöd  
Nedstängningsstöd: Om  
Nedstängningsstöd: Status  
Nedstängningsstöd: Vilka  
Nedstängningsstöd: Hur  
Nya lånemöjligheter  
Nya lånemöjligheter: Från Almi  
Nya lånemöjligheter: Från bankerna  
Nya lånemöjligheter: Beslut  
Nya lånemöjligheter: Researrangörslån  
Omställningsstöd  
Omställningsstöd: Om stödet  
Omställningsstöd: Status  
Omställningsstöd: Beslut, första stödet  
Omställningsstöd: Beslut, förlängt stöd  
Omställningsstöd: Vilka omfattas  
Omställningsstöd: Hur  
Omställningsstöd: Underlag för ansökan  
Omställningsstöd: Omställningsstödsombud  
Omställningsstöd: Mer information  
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare  
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare : Om stödet  
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare : Status  
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare : Beslut  
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare : Vilka omfattas  
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare : Stödets omfattning  
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare : Hur  
Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag  
Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag: Om stödet  
Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag: Status  
Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag: Vilka omfattas  
Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag: Stödets omfattning  
Omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag: Hur  
Periodiseringsfonder  
Periodiseringsfonder: Status  
Periodiseringsfonder: Beslut  
Periodiseringsfonder: Vilka omfattas  
Periodiseringsfonder: Att tänka på  
Periodiseringsfonder: Hur  
Rehabilitering  
Rehabilitering: Status  
Rehabilitering: Vilka omfattas  
Rehabilitering: Vad innebär detta  
Rehabilitering: Hur  
Sjuklönekostnader  
Sjuklönekostnader : Om  
Sjuklönekostnader : Status  
Sjuklönekostnader : Beslut  
Sjuklönekostnader : Vilka omfattas  
Sjuklönekostnader : Att tänka på  
Sjuklönekostnader : Bakgrund  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider: Ansvarsförsäkring  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider: Tjänstereseförsäkring  
Srf Försäkring - detta gäller i coronatider: Kontakt  
Tillfällig FP vid allvarlig sjukdom  
Tillfällig FP vid allvarlig sjukdom: Om  
Tillfällig FP vid allvarlig sjukdom: Status  
Tillfällig FP vid allvarlig sjukdom: Beslut  
Tillfällig FP vid allvarlig sjukdom: Vilka omfattas  
Tillfällig FP vid allvarlig sjukdom: Hur  
Tillfällig förebyggande sjukpenning  
Tillfällig förebyggande sjukpenning: Om  
Tillfällig förebyggande sjukpenning: Status  
Tillfällig förebyggande sjukpenning: Beslut  
Tillfällig förebyggande sjukpenning: Vilka omfattas  
Tillfällig förebyggande sjukpenning: Hur  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Status  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Beslut  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Vilka omfattades  
Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter: Hur  
Tillfällig slopad förmånsbeskattning  
Tillfällig slopad förmånsbeskattning: Om  
Tillfällig slopad förmånsbeskattning: Status  
Tillfällig slopad förmånsbeskattning: Beslut  
Tillfällig slopad förmånsbeskattning: Parkering  
Tillfällig slopad förmånsbeskattning: Gåva  
Tillfällig slopad förmånsbeskattning: Måltider  
Vilande företag  
Vilande företag: Status  
Vilande företag: Femårsregeln  
Värdering av tillgångar  
Värdering av tillgångar: Värdering i årsredovisning, under nya året och i kontrollbalansräkning  
Årsredovisning  
Årsredovisning: Upprätta, skriva under och lämna in  
Årsredovisning: Information i årsredovisningen  
Årsredovisning: Redovisning av olika stöd  
Årsredovisning: Beräkning av medelantalet anställda samt uppgift om lön vid korttidspermittering