Sök ny kurs

Rimlighetsanalys av redovisningen

En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. Vi analyserar och gör olika beräkningar, tittar på trender och rimlighetsanalyser. Olika branscher såsom handelsföretag och tjänsteföretag belyses.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor, Rådgivare
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Rimlighetsanalys av redovisningen

En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. Vi analyserar och gör olika beräkningar, tittar på trender och rimlighetsanalyser. Olika branscher såsom handelsföretag och tjänsteföretag belyses. Dagen avslutas med diskussion.

Kursinnehåll

  • Rex och redovisningskvalitet
  • god redovisningssed
  • rättvisande bild
  • väsentlighetskriterier
  • legala kontroller
  • logiska kontroller
  • kontroll av god redovisningssed

Hög kvalitet i redovisningen betyder att den ska uppfylla lagar och regler och visa en rimligt rättvis bild av företagets resultat och ställning. Även Rex har som en huvudprocess att utföra bedömningar av rimlighet, varför detta är en av redovisningskonsultens viktigaste arbetsuppgifter. Rimlighetsbedömningar kan finnas på olika områden, allt från samband mellan omsättning och moms till en analys av om lagervärdet hänger samman med inköp och försäljning. Denna typ av analyser kan ske både inom företaget och genom att jämföra mot andra liknande företag för att bedöma rimligheten, och under kursen presenterar vi hur arbetet med dessa bedömningar kan gå till.

Kursmål

Kursen avser att ge deltagarna kunskaper i att analysera och utvärdera redovisningens och de finansiella rapporternas rimlighet mot bakgrund av legala och logiska ekonomiska samband samt god redovisningssed.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är auktoriserad redovisningskonsult, revisor eller har kundansvar och i ditt arbete upprättar eller arbetar med finansiella rapporter.

Ingår

Kursdokumentation, lunch, kaffe

 
27
jan
27 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender