Sök ny kurs

Företagsskatt aktiebolag

Känner du att du behöver en snabb och kvalificerad genomgång av de senaste två till tre årens utveckling på företagsskatteområdet? Då kan du sluta leta – det här är kursen för dig.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Påbyggnad
 

Företagsskatt aktiebolag

Kursdagen ingår i 3-dagarskursen Företagsskatt – avancerad.

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Känner du att du behöver en snabb och kvalificerad genomgång av de senaste två till tre årens utveckling på företagsskatteområdet? Då kan du sluta leta – det här är kursen för dig.

Kursinnehåll

  • Skattenyheter i budgetpropositionen 2021/22
  • Underprisreglerna i 23 kap IL
  • Koncernbidrag, tillskott och förbjudna lån
  • Nyare rättsfall sambandet redovisning och skatt

OBS! Kursen berör enbart beskattning av aktiebolag och dess ägare

Viktigt med färska kunskaper

Efterfrågan på kvalificerad rådgivning inom skatteområdet är stort och det är viktigt att man har färska kunskaper. Kursen Företagsbeskattning aktiebolag har fokus på företagsbeskattning och går igenom de viktigaste förändringarna under de två till tre senaste åren på skatteområdet. Kursen är inriktad på de viktigaste nyheterna och behandlar intressanta rättsfall, Skatteverkets styrsignaler, artiklar och mycket mera.

Sambandet redovisning och beskattning

Vi går igenom aktuella rättsfall beträffande sambandet redovisning och beskattning. Rättsfall från senare år beträffande periodisering av intäkter och kostnader behandlas, mer av intressanta avgöranden om varulagervärdering, avskrivning på inventarier etc

Koncernbidrag, utdelningsfrågor, aktieägartillskott med mera

Vi går igenom rättsfall och förhandsbesked från senare tid på detta område. Givetvis behandlas också nya regler som återigen gör det möjligt att lämna koncernbidrag till lagerbolag. Ny lagstiftning om koncernavdrag i 35 a kap IL behandlas.

Underprisöverlåtelser med mera

Principerna för underprisöverlåtelser i 23 kap IL behandlas och nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom. Handelsbolag kan inte längre vara part i en underprisöverlåtelse vilket också uppmärksammas. Begränsningar vid icke varaktiga kapitaltillskott. Begränsningar av lönesummeregeln. Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom

Kursmål

Du får god insikt i den senaste utvecklingen på företagsskatteområdet gällande beskattning av aktiebolag och dess ägare.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda förkunskaper på skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning mot mindre och medelstora företag. .

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.