Sök ny kurs

Företagsskatt fåmansföretag

Kursen behandlar på vilka olika sätt en ägare i fåmansföretag kan få ut medel från sitt företag så skatteeffektivt som möjligt. Givetvis behandlar kursen 3:12-reglerna ingående med tonvikt på senare års rättsfall och förhandsbesked.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 28 okt 2020  (Sista anmälningsdag 28 okt 2020)
Ordinarie pris: 5 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 800 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:30.

Kurslokal:
Srf kurslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Under kursen refererar kursledaren till skattelagstiftningen. Det kan vara bra att ha med valfri skrift om skattelagstiftningen.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Företagsskatt fåmansföretag

Den här kursen ingår i 3-dagarskursen Företagsskatt – avancerad.

Kursen behandlar på vilka olika sätt en ägare i fåmansföretag kan få ut medel från sitt företag så skatteeffektivt som möjligt. Givetvis behandlar kursen 3:12-reglerna ingående med tonvikt på senare års rättsfall och förhandsbesked.

Kursinnehåll

  • För – och nackdelar med lön, utdelning och pension
  • Personalvårdsförmåner
  • 3:12-reglerna gås igenom
  • Konkreta skatteplaneringstips

För– och nackdelar med lön, utdelning och pension

För de allra flesta är det närmast självklart att ta ut lön från sitt företag, men kan det vara fördelaktigt att ta ut viss lön även om företagaren har hög pension? Vad är ett trädabolag/karensbolag för något? Vilka för- och nackdelar innebär det att ta ut höga tjänstepensioner utomlands?

Personalvårdsförmåner

Beroende på vilka förmåner som en anställd tar ut från sitt företag kan dessa endera vara skattefria, lågbeskattade eller fullt ut skattepliktiga. På kursen går vi igenom bl a sjukvårdsförmåner, kostförmåner, studie- och konferensresor, hyra av kontor m m. Dispositionsrätten till företagets egendom i form av båtar och semesterbostäder kan ge upphov till höga tjänsteinkomster. De viktigaste rättsfallen behandlas. HFD 2017 ref 38 I-III som berör gränsdragning gåva och tjänsteinkomst berörs m fl rättsfall. Även HFD 2017 ref. 41 om styrelsearvoden berörs. HFD 2018 ref 2 friskvårdbidrag för golf.

3:12-reglerna

Bakgrund och utveckling av 3:12-reglerna inleder detta pass. Konkreta tips hur man påverka beräkning av gränsbeloppet. De viktigaste rättsfallen från senare år gås igenom. HFD 2017 ref 8 – ”PWC-målet” berörs. Rättsfall om likartad verksamhet tas upp.
Prop 2018/19:54 nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.

Konkreta skatteplaneringstips

Olika varianter på temat ”sluta eget” tas upp. Dessutom berörs hur man kan skatteplanera om man är flera delägare. Olika delägare har olika stora kontantlöner som påverkar tillämpningen av lönesummeregeln – vad kan man göra åt det? Vad är ett trädabolag/karensbolag för något?

Kursmål

Du höjer din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda förkunskaper på skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning mot mindre och medelstora företag.

Ingår

Kursdokumentation, lunch, kaffe

 
Välj kurstillfälle
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender