Överlåtelse av aktier utan ersättning

Publicerat 24 november, 2020

Högsta förvaltningsdomstolens har  avkunnat dom gällande om överlåtelse av aktier utan ersättning från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska betraktas som en skattefri gåva.

Läs mer