Ändrade regler för sjukintyg

Publicerat 21 januari, 2021

Försäkringskassan ändrar tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning samt vab för att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten. Det innebär att intygen kommer begäras vid dag 22.

Läs mer