Ändringsbudget #4

Publicerat 26 januari, 2021

I årets ändringsbudget #4 tillförs medel för förlängda ersättningar för sjuklönekostnader, karensersättning, tillfälligt hyreskostnadsstöd, omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag.

Läs mer