Förslag om omställningsstudiestöd

Publicerat 8 juni, 2021

Regeringen har i linje med januariavtalet presenterat ett förslag på parallellt offentligt studiestödssystem och offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal.

Läs mer