Höjd styrränta

Publicerat 20 september, 2022

Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.

Läs mer