Kostavdrag

Publicerat 21 november, 2022

Skatteverket har publicerat allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader som ska
tillämpas från och med beskattningsåret 2023.

Läs mer