Näringslivets produktion

Publicerat 8 april, 2021

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om ökad produktion inom näringslivet i februari 2021. Industrisektorn och  byggsektorn hade ökat produktionsvärdet, medan det minskade för tjänstesektorn.

Läs mer