Nationellt skuldregister

Publicerat 28 oktober, 2021

Finansinspektionen och Konsumentverket föreslår införande av ett skuldregister som ger kreditgivare och konsumenten möjlighet att få en helhetsbild av skulder i samband med en kreditprövning.

Läs mer