Nedstängningsstöd ny åtgärd

Publicerat 18 januari, 2021

Införandet av pandemilagen möjliggör nedstängning av verksamheter. För att kompensera eventuellt drabbade företag införs ett nytt stöd med upptill 100 procent ersättning för fasta kostnader.

Läs mer