Personaloptioner

Publicerat 23 november, 2022

Skatterättsnämndens förhandsbesked om reglerna för ränteavdragsbegränsning när bolag har utfärdat personaloptioner.

Läs mer