Rutavdraget ger vissa positiva effekter

Publicerat 20 februari, 2020

Enligt en rapport från Riksrevisionen har utrikes födda som börjat arbeta i rutbranschen fått högre inkomster och starkare ställning på arbetsmarknaden. Riksrevisionen konstaterar dock att regeringens bedömning att reformen är självfinansierad har svagt empiriskt stöd.

Läs mer