Beräkningskonventioner 2020

Publicerat 10 oktober, 2019

Finansdepartementet beskriver i en rapport hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas.

Läs mer

 
Gå till kalendariet Lägg till i kalender