Boendeläget i Sverige

Publicerat 29 september, 2020

Boverket presenterar nya fakta kring svenskarnas boendesituation. 56 000 hushåll befinner sig i en svår bostadssituation, de hushåll som har långt pendlingsavstånd uppgår till drygt 2 procent i hela landet.

Läs mer