Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Publicerat 28 november, 2019

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för sin bedömning av hur det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ska tolkas. Ställningstagande innebär en ändring av Skatteverkets bedömning av standardiserade s.k. moduler.

Läs mer