Effektivt med automatiserade myndighetsbeslut

Publicerat 20 november, 2020

Riksrevisionens granskning av myndigheternas automatiserade beslut under 2019 visar att13 statliga myndigheter fattade121 miljoner automatiserade beslut gentemot privatpersoner och företag. I de flesta fall leder det till ökad effektivitet och rättssäkerhet, men inte alltid.

Läs mer