Egenproducerad el blir skattefri

Publicerat 24 november, 2020

Regeringen föreslår undantag från skatteplikt för egenproducerad el genom höjda effektgränser från den 1 juli 2021.

Läs mer