Föreslagen lättnad kring personaloptioner

Publicerat 17 november, 2020

Regeringen föreslår generösare regler kring personaloptioner. Detta genom att gränserna för antalet anställda och nettoomsättning eller balansomslutning skulle höjas.

Läs mer