Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete

Publicerat 28 maj, 2020

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag.

Läs mer