Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Publicerat 19 mars, 2020

Regeringen föreslår i en proposition att systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kr till 3 miljoner kr för försäljningar som görs efter den 30 juni 2020.

Läs mer