Innovationsnod för digital säkerhet

Publicerat 2 december, 2020

Vinnova presenterar etableringen av  en nationell forsknings- och innovationsnod som plattform för projekt och aktiviteter inom forskning och innovation för digital säkerhet som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Läs mer