KPI för januari 2020 var 332,82

Publicerat 20 februari, 2020

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,2 procent i januari 2020. Det är en lägre inflationstakt jämfört med december, då inflationstakten var 1,7 procent.

Läs mer